Філософія компанії

EATON

Орієнтирами, за якими ТОВ «Леон Гідравлік» прокладає свій курс на українському ринку фільтруючого обладнання масел, спеціальних рідин та ЗОР, автоматичних централізованих систем змащення (АЦСЗ), а також гідравлічних систем і компонентів є принципи, сформульовані засновниками компанії на самому початку діяльності: Мета. Єдність. Стабільність.
Метою ТОВ «Леон Гідравлік» та кожного співробітника є надання клієнту нашої компанії необхідних для його успішного бізнесу продуктів та послуг найвищої якості. Мета ТОВ «Леон Гідравлік» досягається за рахунок Єдності — єдності та незмінності, що висуваються до співробітників компанії вимог, до яких належать:
— індивідуальний та запобіжний підхід до кожного ділового партнера;
— безумовна правдивість, довірливість у взаєминах як із діловими партнерами, і між співробітниками фірми;
— творчий підхід та завзятість у досягненні поставленої мети;
— прагнення та здатність до навчання, освоєння нових технологій та методів менеджменту;
— соціальна відповідальність підприємницької діяльності підприємства. Стабільність — здатність жертвувати миттєвими інтересами заради гармонійного розвитку своєї справи та встановлення довгострокових та взаємовигідних відносин з кінцевим споживачем продукції. З перших днів своєї діяльності компанія розглядає інтереси бізнесу в нерозривному зв’язку з його соціальними та етичними аспектами що головним джерелом та запорукою її успіху є співробітники компанії.
Політика корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку компанії базується на таких базових принципах:
— створення сприятливих умов праці та охорони здоров’я для своїх співробітників;
— справедлива мотивація, що забезпечує гідну матеріальну винагороду за свою працю;
— навчання та розвиток персоналу, як основи підвищення професійної майстерності та реалізації потенціалу кожного співробітника;
— створення умов для повноцінного відпочинку та розвитку співробітників та членів їх сімей у позаробочий час;
— формування серед співробітників загальної корпоративної культури та почуття відданості інтересам компанії;
— чесні конструктивні відносини зі споживачами, постачальниками та підрядниками;
— забезпечення суворого дотримання законодавства України.

ilc_logo
parker_100_35 HAWE
RAASM_LOGO  snyder_100_35
duplomatic_logo_100_35 RAASM
Hydac_mini_logo SETTIMA
Oil Gear ARGO
Contarini Power-Hydraulik
Zp